รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วิทยาสารทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
Total Citations : 24
Total Publications : 126
Journal Name : Srinakharinwirot University Dental Journal
ชื่อบรรณาธิการ : Assist.Prof.Dr.Paramaporn Chiewpattanakul Kaewmanee
ชื่อย่อของวารสาร : ว.ทันต.มศว
Abbreviation Name: SWU Dent J.
ISSN : 1905-0488
E-ISSN :
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : เลขที่ 114 คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
เจ้าของ : คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ / Faculty of Dentistry, Srinakharinwirot University
จำนวนฉบับต่อปี : 2
Email : swudentj@yahoo.com
Website : http://ejournals.swu.ac.th/index.php/swudentj
TCI กลุ่มที่ : 2
สาขาหลักของวารสาร : Health Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Medicine / Dentistry / Health Professions
หมายเหตุ :

ข้อมูล Citation และ Publication ของวารสาร

ข้อมูลของวารสาร
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Citation
2
3
9
5
2
1
1
1
0
0
Publication
5
10
14
22
16
14
14
14
14
0
Citation / Publication
0.4
0.3
0.64
0.23
0.13
0.07
0.07
0.07
0
0