รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วิทยาสารทันตแพทยศาสตร์มหิดล
Total Citations : 174
Total Publications : 437
Journal Name : Mahidol Dental Journal
ชื่อบรรณาธิการ : Assoc.Prof.Dr. Siriruk Nakornchai
ชื่อย่อของวารสาร : ว ทันต มหิดล
Abbreviation Name: M Dent J
ISSN : 0125-5614
E-ISSN :
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : The Editor, Mahidol Dental Journal Building 4 f.7 Faculty of Dentistry, Mahidol University 6 Yothi Road, Ratchathewi District Bangkok 10400
เจ้าของ : คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล / Faculty of Dentistry, Mahidol University
จำนวนฉบับต่อปี : 3
Email : mdentjournal@gmail.com
Website : https://dt.mahidol.ac.th/en/academic-journal-unit/mahidol-dental-journal/
TCI กลุ่มที่ : 2
สาขาหลักของวารสาร : Health Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Dentistry
หมายเหตุ :

ข้อมูล Citation และ Publication ของวารสาร

ข้อมูลของวารสาร
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Citation
4
0
8
3
7
3
2
0
0
0
Publication
18
6
21
37
32
37
39
31
26
0
Citation / Publication
0.22
0
0.38
0.08
0.22
0.08
0.05
0
0
0