รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร :
Journal Name : Journal of the International Association of Buddhist Universities
ชื่อบรรณาธิการ : Ven. Prof. Dr. Phra Rajapariyatkavi
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name: JIABU
ISSN : 1906-8190
E-ISSN : 2697-5068
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : Mahachulalongkornrajavidyalaya University, 79 Moo 1, Lamsai, Wang-noi, Phra Nakorn Si Ayutthaya 13170
เจ้าของ : International Buddhist Studies College (IBSC) Mahachulalongkornrajavidyalaya University
จำนวนฉบับต่อปี : 2
Email : weerasak.su@mcu.ac.th
Website : https://so06.tci-thaijo.org/index.php/Jiabu
TCI กลุ่มที่ : 3
สาขาหลักของวารสาร : Social Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Arts and Humanities / Psychology / Social Sciences
หมายเหตุ :