รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร :
Total Citations : 3
Total Publications : 63
Journal Name : Journal of the International Association of Buddhist Universities
ชื่อบรรณาธิการ : Ven. Prof. Dr. Phra Rajapariyatkavi
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name: JIABU
ISSN : 1906-8190
E-ISSN :
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : Mahachulalongkornrajavidyalaya University, 79 Moo 1, Lamsai, Wang-noi, Phra Nakorn Si Ayutthaya 13170
เจ้าของ : International Buddhist Studies College (IBSC) Mahachulalongkornrajavidyalaya University
จำนวนฉบับต่อปี : 2
Email : weerasak.su@mcu.ac.th
Website : http://www.ojs.mcu.ac.th/index.php/jiabu
TCI กลุ่มที่ : 3
สาขาหลักของวารสาร : Social Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Arts and Humanities / Psychology / Social Sciences
หมายเหตุ :

ข้อมูล Citation และ Publication ของวารสาร

ข้อมูลของวารสาร
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Citation
0
0
0
0
1
2
0
0
0
0
Publication
0
0
0
20
18
25
0
0
0
0
Citation / Publication
0
0
0
0
0.06
0.08
0
0
0
0