รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์
Total Citations : 1135
Total Publications : 2107
Journal Name : Kasetsart Journal (Natural Science)
ชื่อบรรณาธิการ :
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name:
ISSN : 0075-5192
E-ISSN :
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ :
เจ้าของ : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ / Kasetsart University
จำนวนฉบับต่อปี : 6
Email :
Website :
TCI กลุ่มที่ : none
สาขาหลักของวารสาร :
สาขาย่อยของวารสาร :
หมายเหตุ : Currently known as: ISSN : 2468-1458, E-ISSN : 2452-316X, Agriculture and Natural Resources (Vol.50 No.1 2016 - present)

ข้อมูล Citation และ Publication ของวารสาร

ข้อมูลของวารสาร
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Citation
48
28
10
5
7
0
0
0
0
0
Publication
120
90
89
90
95
0
0
0
0
0
Citation / Publication
0.4
0.31
0.11
0.06
0.07
0
0
0
0
0