รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขาสังคมศาสตร์
Total Citations : 225
Total Publications : 685
Journal Name : Kasetsart Journal (Social Sciences)
ชื่อบรรณาธิการ :
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name:
ISSN : 0125-8370
E-ISSN :
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : Kasetsart University Research and Development Institute, Kasetsart University, Bangkok 10900, Thailand
เจ้าของ : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ / Kasetsart University
จำนวนฉบับต่อปี :
Email : kjss@ku.th
Website :
TCI กลุ่มที่ : none
สาขาหลักของวารสาร :
สาขาย่อยของวารสาร :
หมายเหตุ : Currently known as: ISSN : 2452-3151, Kasetsart Journal of Social Sciences (Vol.37 No.1 2016 - present)

ข้อมูล Citation และ Publication ของวารสาร

ข้อมูลของวารสาร
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Citation
21
7
19
9
8
1
1
0
0
0
Publication
44
41
48
50
49
0
0
0
0
0
Citation / Publication
0.48
0.17
0.4
0.18
0.16
0
0
0
0
0