รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วิศวกรรมสาร มข.
Total Citations : 379
Total Publications : 736
Journal Name : KKU Engineering Journal
ชื่อบรรณาธิการ : Prof. Dr. Prinya Chindaprasirt
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name: KKU EN J
ISSN : 0125-8273
E-ISSN :
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : KKU Engineering Journal, 7th Pienvichitr Building, Faculty of Engineering, Khon Kaen University, Muang, Khon Kaen, 40002 Thailand
เจ้าของ : คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น / Faculty of Engineering, Khon Kean University
จำนวนฉบับต่อปี : 4
Email : kku.enjournal@gmail.com
Website :
TCI กลุ่มที่ : none
สาขาหลักของวารสาร :
สาขาย่อยของวารสาร : Chemical Engineering / Computer Science / Engineering
หมายเหตุ : Currently known as: ISSN : 2539-6161. E-ISSN : 2539-6218, Engineering and Applied Science Research (Vol.44 No.1 2017 - present)

ข้อมูล Citation และ Publication ของวารสาร

ข้อมูลของวารสาร
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Citation
42
41
17
19
14
19
0
0
0
0
Publication
45
44
63
57
37
33
0
0
0
0
Citation / Publication
0.93
0.93
0.27
0.33
0.38
0.58
0
0
0
0