รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วิศวกรรมสารฉบับวิจัยและพัฒนา
Total Citations : 201
Total Publications : 713
Journal Name : Research and Development Journal of The Engineering Institute of Thailand
ชื่อบรรณาธิการ : Assoc.Prof.Thavorn Amatakit
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name: R&D EIT
ISSN : 0857-7951
E-ISSN :
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : กองบรรณาธิการวิศวกรรมสารฉบับวิจัยและพัฒนา วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) เลขที่ 487 ซ.รามคำแหง 39 (เทพลีลา 1) ถ.รามคำแหง แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310
เจ้าของ : วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ / The Engineering Institute of Thailand Under H.M. The Kings Patronage
จำนวนฉบับต่อปี : 4
Email : thavorn_amatakit@hotmail.com, editor-rd@eit.or.th
Website : https://www.tci-thaijo.org/index.php/eit-researchjournal
TCI กลุ่มที่ : none
สาขาหลักของวารสาร :
สาขาย่อยของวารสาร : Chemical Engineering / Engineering
หมายเหตุ : Currently known as: ISSN : 2730-1761, E-ISSN : 2730-2733, Engineering Journal of Research and Development (Vol.28 No.1 2017 - present)

ข้อมูล Citation และ Publication ของวารสาร

ข้อมูลของวารสาร
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Citation
21
13
9
6
1
0
0
1
1
14
Publication
48
41
36
38
39
17
0
0
0
0
Citation / Publication
0.44
0.32
0.25
0.16
0.03
0
0
0
0
0