รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วิศวกรรมสารเกษมบัณฑิต
Total Citations : 59
Total Publications : 218
Journal Name : Kasem Bundit Engineering Journal
ชื่อบรรณาธิการ : Assoc. Prof. Dr. Chairit Sattayaprasert
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name: KBEJ
ISSN : 2286-668X
E-ISSN : 2630-0346
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : กองบรรณาธิการ วิศวกรรมสารเกษมบัณฑิต คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต 1761 ถนนพัฒนาการ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250
เจ้าของ : คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต / Faculty of Engineering, Kasem Bundit University
จำนวนฉบับต่อปี : 3
Email : engkasemjournal@kbu.ac.th
Website : http://eng.kbu.ac.th/kbej/
TCI กลุ่มที่ : 2
สาขาหลักของวารสาร : Physical Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Energy / Engineering / Materials Science
หมายเหตุ :

ข้อมูล Citation และ Publication ของวารสาร

ข้อมูลของวารสาร
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Citation
9
1
9
1
6
6
11
11
3
0
Publication
0
12
14
8
22
19
24
80
39
0
Citation / Publication
0
0.08
0.64
0.13
0.27
0.32
0.46
0.14
0.08
0