รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วิศวสารลาดกระบัง
Total Citations : 253
Total Publications : 1102
Journal Name : Ladkrabang Engineering Journal
ชื่อบรรณาธิการ : รองศาสตราจารย์ ดร.อุมา สีบุญเรือง
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name:
ISSN : 0125-1724
E-ISSN :
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า เจ้าคุณทหารลาดกระบัง 4 หมู่ 2 ถ.ฉลองกรุง แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบังกรุงเทพฯ 10520
เจ้าของ : คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง / Faculty of Engineering, King Mongkut’s Institute of Technology Ladkrabang
จำนวนฉบับต่อปี : 4
Email : knissara@kmitl.ac.th
Website : https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/lej
TCI กลุ่มที่ : 3
สาขาหลักของวารสาร :
สาขาย่อยของวารสาร :
หมายเหตุ :

ข้อมูล Citation และ Publication ของวารสาร

ข้อมูลของวารสาร
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Citation
20
15
12
7
16
14
6
0
0
0
Publication
35
46
49
42
49
49
38
13
0
0
Citation / Publication
0.57
0.33
0.24
0.17
0.33
0.29
0.16
0
0
0