รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วิสัญญีสาร
Total Citations : 253
Total Publications : 339
Journal Name : The Thai Journal of Anesthesiology
ชื่อบรรณาธิการ : ศ.นพ.สมบูรณ์ เทียนทอง
ชื่อย่อของวารสาร : วิสัญญีสาร
Abbreviation Name: Thai J Anesthesiol
ISSN : 0857-1287
E-ISSN :
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : อาคารเฉลิมพระบารมี 50 ปี ซอยศูนย์วิจัย ชั้น 5 เลขที่ 2 ซอยศูนย์วิจัย ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ บางกะปิ ห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
เจ้าของ : ราชวิทยาลัยวิสัญญีแพทย์แห่งประเทศไทย / The Royal College of Anesthesiologists of Thailand
จำนวนฉบับต่อปี : 4
Email : anesthai@hotmail.com
Website : https://www.tci-thaijo.org/index.php/anesthai
TCI กลุ่มที่ : 2
สาขาหลักของวารสาร : Health Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Medicine
หมายเหตุ :

ข้อมูล Citation และ Publication ของวารสาร

ข้อมูลของวารสาร
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Citation
20
14
9
11
4
2
1
5
3
0
Publication
25
30
25
39
33
31
38
31
27
0
Citation / Publication
0.8
0.47
0.36
0.28
0.12
0.06
0.03
0.16
0.11
0