รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร :
Total Citations : 3
Total Publications : 128
Journal Name : Journal of Urban Culture Research
ชื่อบรรณาธิการ : Prof. Dr. Bussakorn Binson
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name: JUCR
ISSN : 2228-8279
E-ISSN : 2408-1213
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : Urban Research Plazac/o Faculty of Fine and Applied Arts, Chulalongkorn University254 Payathai Road, Wang Mai, Pathumwan, Bangkok 10330
เจ้าของ : Faculty of Fine and Applied Arts, Chulalongkorn University
จำนวนฉบับต่อปี : 2
Email :
Website : https://so04.tci-thaijo.org/index.php/JUCR
TCI กลุ่มที่ : 1
สาขาหลักของวารสาร : Social Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Arts and Humanities / Social Sciences
หมายเหตุ :

ข้อมูล Citation และ Publication ของวารสาร

ข้อมูลของวารสาร
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Citation
0
0
0
0
0
3
0
0
0
0
Publication
13
12
17
15
13
15
11
12
6
0
Citation / Publication
0
0
0
0
0
0.2
0
0
0
0