รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : ศรีนครินทรวิโรฒเภสัชสาร
Total Citations : 86
Total Publications : 60
Journal Name : Srinakharinwirot Journal of Pharmaceutical Sciences
ชื่อบรรณาธิการ :
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name:
ISSN : 0859-6255
E-ISSN :
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ63 ถนนรังสิต-นครนายก ตำบลองครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก 26120
เจ้าของ : คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ / Faculty of Pharmacy, Srinakharinwirot University
จำนวนฉบับต่อปี : 1
Email :
Website :
TCI กลุ่มที่ : none
สาขาหลักของวารสาร :
สาขาย่อยของวารสาร :
หมายเหตุ : Currently known as: ISSN : 1905-3460, E-ISSN : 2672-9687, ไทยเภสัชศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ | Thai Pharmaceutical and Health Science Journal (Vol.1 No.1 2006 - present)

ข้อมูล Citation และ Publication ของวารสาร

ข้อมูลของวารสาร
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Citation
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Publication
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Citation / Publication
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0