รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : ศรีนครินทร์เวชสาร
Total Citations : 1698
Total Publications : 1155
Journal Name : Srinagarind Medical Journal
ชื่อบรรณาธิการ : ศ.พจน์ ศรีบุญลือ
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name: Srinagarind Med J
ISSN : 0857-3123
E-ISSN :
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : สำนักงานศรีนครินทร์เวชสาร ฝ่ายวิชาการ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002
เจ้าของ : คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น / Faculty of Medicine, Khon Kaen University
จำนวนฉบับต่อปี : 6
Email : csompo@kku.ac.th
Website : https://www.tci-thaijo.org/index.php/SRIMEDJ/index
TCI กลุ่มที่ : 2
สาขาหลักของวารสาร : Life Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Biochemistry, Genetics and Molecular Biology / Medicine / Pharmacology, Toxicology and Pharmaceutics
หมายเหตุ :

ข้อมูล Citation และ Publication ของวารสาร

ข้อมูลของวารสาร
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Citation
131
143
145
90
44
43
18
15
5
0
Publication
48
54
73
82
85
80
93
130
72
0
Citation / Publication
2.73
2.65
1.99
1.1
0.52
0.54
0.19
0.12
0.07
0