รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : ศิลปวัฒนธรรม
Total Citations : 986
Total Publications : 2259
Journal Name : Art and Culture Magazine
ชื่อบรรณาธิการ :
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name:
ISSN : 0125-3654
E-ISSN :
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : บริษัท มติชน จำกัด (มหาชน) 12 ถนนเทศบาลนฤมมาล ประชานิเวศน์ 1 แขวงลาดยาว แขวงจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
เจ้าของ : บริษัท มติชน จำกัด (มหาชน)
จำนวนฉบับต่อปี : 12
Email : silapa@matichon.co.th
Website :
TCI กลุ่มที่ : 3
สาขาหลักของวารสาร :
สาขาย่อยของวารสาร :
หมายเหตุ :

ข้อมูล Citation และ Publication ของวารสาร

ข้อมูลของวารสาร
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Citation
40
53
29
36
21
7
8
0
1
0
Publication
171
187
147
167
165
132
82
0
0
0
Citation / Publication
0.23
0.28
0.2
0.22
0.13
0.05
0.1
0
0
0