รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : ศิลปศาสตร์ปริทัศน์
Total Citations : 15
Total Publications : 246
Journal Name : Liberal Arts Review
ชื่อบรรณาธิการ : ผศ.ดร.ธีรโชติ เกิดแก้ว
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name: LARHCU
ISSN : 1905-2863
E-ISSN :
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 18/18 ถนนเทพรัตน กม.18 ต.บางโฉลง อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540
เจ้าของ : คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ / Faculty of Liberal Arts, Huachiew Chalermprakiet University
จำนวนฉบับต่อปี : 2
Email : sriruksa@yahoo.com
Website : https://www.tci-thaijo.org/index.php/larhcu/index
TCI กลุ่มที่ : 2
สาขาหลักของวารสาร : Social Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Arts and Humanities / Psychology / Social Sciences
หมายเหตุ :

ข้อมูล Citation และ Publication ของวารสาร

ข้อมูลของวารสาร
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Citation
0
1
0
2
4
4
2
0
0
0
Publication
15
20
20
16
16
17
28
24
2
0
Citation / Publication
0
0.05
0
0.13
0.25
0.24
0.07
0
0
0