รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : ศิลปากร
Total Citations : 363
Total Publications : 810
Journal Name : Silpakorn Journal
ชื่อบรรณาธิการ : นางรักชนก โคจรนนท์
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name:
ISSN : 0125-0531
E-ISSN :
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม ถนนหน้าพระธาตุ กทม. 10200
เจ้าของ : กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม กรมศิลปากร
จำนวนฉบับต่อปี : 6
Email :
Website : http://www.finearts.go.th/promotion/parameters/search/finearts-magazine.html
TCI กลุ่มที่ : 3
สาขาหลักของวารสาร :
สาขาย่อยของวารสาร :
หมายเหตุ :

ข้อมูล Citation และ Publication ของวารสาร

ข้อมูลของวารสาร
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Citation
5
2
0
1
0
0
0
0
0
0
Publication
51
59
57
57
51
62
30
55
0
0
Citation / Publication
0.1
0.03
0
0.02
0
0
0
0
0
0