รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : ศึกษาศาสตร์ มมร
Total Citations : 5
Total Publications : 184
Journal Name : MBU Education Journal
ชื่อบรรณาธิการ : พระมหาฉัตรชัย สุฉตฺตชโย
ชื่อย่อของวารสาร : ศึกษาศาสตร์ มมร
Abbreviation Name: MBU Education Journal
ISSN : 2408-199X
E-ISSN :
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 248 หมู่ 1 ถ.ศาลายา-นครชัยศรี ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170
เจ้าของ : คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย / Faculty of Education, Mahamakut Buddhist University
จำนวนฉบับต่อปี : 2
Email : jkit2009@gmail.com
Website : http://ojs.mbu.ac.th/index.php/edj
TCI กลุ่มที่ : 2
สาขาหลักของวารสาร : Social Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Arts and Humanities / Psychology / Social Sciences
หมายเหตุ :

ข้อมูล Citation และ Publication ของวารสาร

ข้อมูลของวารสาร
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Citation
0
0
0
0
0
0
2
3
0
0
Publication
0
0
0
0
0
31
26
85
42
0
Citation / Publication
0
0
0
0
0
0
0.08
0.04
0
0