รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : สยามวิชาการ
Total Citations : 24
Total Publications : 243
Journal Name : Siam Academic Review
ชื่อบรรณาธิการ : ดร.พรชัย มงคลวนิช
ชื่อย่อของวารสาร : สวก
Abbreviation Name:
ISSN : 1513-1076
E-ISSN :
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยสยาม 38 ถนนเพชรเกษม เขตภาษีเจริญ กรุงเทพฯ 10160
เจ้าของ : คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยสยาม / Business Administration, Siam University
จำนวนฉบับต่อปี : 2
Email : pichit@siam.edu
Website : http://www.basiamjournal.org
TCI กลุ่มที่ : 2
สาขาหลักของวารสาร : Social Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Business, Management and Accounting / Economics, Econometrics and Finance
หมายเหตุ :

ข้อมูล Citation และ Publication ของวารสาร

ข้อมูลของวารสาร
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Citation
0
1
3
0
4
0
4
1
0
0
Publication
11
21
22
18
17
17
11
10
4
0
Citation / Publication
0
0.05
0.14
0
0.24
0
0.36
0.1
0
0