รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร :
Journal Name : Kasetsart Journal of Social Sciences
ชื่อบรรณาธิการ : Asst. Prof. Dr.Sowatree Nathalang
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name: Kasetsart J. Soc. Sci.
ISSN :
E-ISSN : 2452-3151
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : Kasetsart University Research and Development Institute (KURDI), Kasetsart University, 50 Ngamwongwan Road, Chatuchak, Bangkok 10900
เจ้าของ : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ / Kasetsart University
จำนวนฉบับต่อปี : 3
Email : kjss@ku.th
Website : https://so04.tci-thaijo.org/index.php/kjss
TCI กลุ่มที่ : 1
สาขาหลักของวารสาร : Social Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Business, Management and Accounting / Psychology / Social Sciences
หมายเหตุ :
  • Formerly known as pISSN: 0125-8370
  • Published Issue in This Journal Name Since Vol.37 No.1 (2016)
  • An online-only Journal