รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : สัตวแพทย์มหานครสาร
Total Citations : 40
Total Publications : 161
Journal Name : Journal of Mahanakorn Veterinary Medicine
ชื่อบรรณาธิการ : ผศ.รัชกฤช เลิศภัทรโกมล
ชื่อย่อของวารสาร : สัตวแพทย์มหานครสาร
Abbreviation Name: J. Mahanakorn Vet. Med.
ISSN : 1905-7571
E-ISSN :
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร 140 ถ.เชื่อมสัมพันธ์ หนองจอก กรุงเทพมหานคร 10530
เจ้าของ : คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร / Faculty of Veterinary Medicine, Mahanakorn University of Technology
จำนวนฉบับต่อปี : 2
Email : jmvm.vetmut@gmail.com
Website : https://www.tci-thaijo.org/index.php/jmvm/index
TCI กลุ่มที่ : 1
สาขาหลักของวารสาร : Life Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Agricultural and Biological Sciences / Biochemistry, Genetics and Molecular Biology / Immunology and Microbiology
หมายเหตุ :

ข้อมูล Citation และ Publication ของวารสาร

ข้อมูลของวารสาร
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Citation
2
8
6
6
2
2
1
1
0
0
Publication
10
11
12
14
15
14
13
17
0
0
Citation / Publication
0.2
0.73
0.5
0.43
0.13
0.14
0.08
0.06
0
0