รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : สารคดี
Total Citations : 229
Total Publications : 998
Journal Name : Sarakadee Magazine
ชื่อบรรณาธิการ :
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name:
ISSN : 0857-1538
E-ISSN :
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : บริษัท วิริยะธุรกิจ จำกัด 28-30 ถนนปรินายก แขวงบ้านพานถม เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
เจ้าของ : บริษัทวิริยะธุรกิจ จำกัด
จำนวนฉบับต่อปี : 12
Email : contact@sarakadee.com
Website : https://www.sarakadee.com/
TCI กลุ่มที่ : 3
สาขาหลักของวารสาร :
สาขาย่อยของวารสาร :
หมายเหตุ :

ข้อมูล Citation และ Publication ของวารสาร

ข้อมูลของวารสาร
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Citation
6
2
2
0
1
0
3
0
0
0
Publication
61
61
99
48
106
87
26
0
0
0
Citation / Publication
0.1
0.03
0.02
0
0.01
0
0.12
0
0
0