รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : สารอาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์
Total Citations : 11
Total Publications : 111
Journal Name : Walailak Abedo of Culture Journal
ชื่อบรรณาธิการ : Assoc.Prof.Dr. Suebpong Thammachat
ชื่อย่อของวารสาร : Walailak Abode Cult. J.
Abbreviation Name: Walailak Abode Cult. J.
ISSN : 2228-804X
E-ISSN :
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : Walailak Abode of Culture Journal WALAILAK UNIVERSITY222 THAIBURI, THASALA DISTRICT NAKHONSITHAMMARAT 80161Tel. +66-7567-2508 Fax. +66-7567-2507
เจ้าของ : อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ / Walailak Abode of Culture, Walailak University
จำนวนฉบับต่อปี : 2
Email : culturaljournal.wu@gmail.com
Website : https://www.tci-thaijo.org/index.php/cjwu
TCI กลุ่มที่ : 2
สาขาหลักของวารสาร : Social Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Arts and Humanities / Social Sciences
หมายเหตุ :

ข้อมูล Citation และ Publication ของวารสาร

ข้อมูลของวารสาร
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Citation
0
0
0
2
1
5
3
0
0
0
Publication
0
0
0
23
21
17
16
16
18
0
Citation / Publication
0
0
0
0.09
0.05
0.29
0.19
0
0
0