รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : อินทนิลทักษิณสาร
Total Citations : 30
Total Publications : 66
Journal Name : Inthaninthaksin Journal
ชื่อบรรณาธิการ : ดร.คุณัชญ์ สมชนะกิจ
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name: Inth Thaksin J
ISSN : 2672-9652
E-ISSN : 2672-9660
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ เลขที่ 140 หมู่ 4 ถนนกาญจนวนิช ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000
เจ้าของ : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ / Faculty of Humanities and Social Sciences, Thaksin University
จำนวนฉบับต่อปี : 2
Email : huso@tsu.ac.th, sumalee@tsu.ac.th
Website : https://www.tci-thaijo.org/index.php/HUSOTSU
TCI กลุ่มที่ : 2
สาขาหลักของวารสาร : Social Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Arts and Humanities / Social Sciences
หมายเหตุ :
 • เริ่มใช้ชื่อวารสารใหม่ ตั้งแต่ปีที่ 12 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2560 เป็นต้นไป
 • ISSN และชื่อวารสาร (เดิม) คือ ISSN : 1905-3959, วารสารมนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ | Journal of Humanities and Social Sciences, Thaksin University
 • ยกเลิการจัดทำรูปเล่มวารสาร ตั้งแต่ปีที่ 15 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2563 เป็นต้นไป

 • ข้อมูล Citation และ Publication ของวารสาร

  ข้อมูลของวารสาร
  2011
  2012
  2013
  2014
  2015
  2016
  2017
  2018
  2019
  2020
  Citation
  2
  0
  3
  3
  9
  3
  1
  2
  0
  0
  Publication
  0
  0
  0
  0
  0
  0
  18
  31
  17
  0
  Citation / Publication
  0
  0
  0
  0
  0
  0
  0.06
  0.06
  0
  0