รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : อินฟอร์เมชั่น
Total Citations : 122
Total Publications : 241
Journal Name : Information
ชื่อบรรณาธิการ : นางสาวสุพิน อุดมผล
ชื่อย่อของวารสาร : อินฟอร์เมชั่น
Abbreviation Name: INFORMATION KKUL
ISSN : 0859-015X
E-ISSN :
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น 123 หมู่ 16 ถ.มิตรภาพ อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002
เจ้าของ : สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
จำนวนฉบับต่อปี : 2
โทรศัพท์ : 081-7390281
Email : supin@kku.ac.th
Website : http://infojournal.kku.ac.th/
TCI กลุ่มที่ : 1
สาขาหลักของวารสาร : Social Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Arts and Humanities / Business, Management and Accounting / Social Sciences
หมายเหตุ :

ข้อมูล Citation และ Publication ของวารสาร

ข้อมูลของวารสาร
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Citation
8
4
3
24
6
4
5
1
0
0
Publication
12
16
15
17
15
13
14
14
0
0
Citation / Publication
0.67
0.25
0.2
1.41
0.4
0.31
0.36
0.07
0
0