รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : อินฟอร์เมชั่น
Total Citations : 160
Total Publications : 256
Journal Name : Information
ชื่อบรรณาธิการ : นางสาวสุพิน อุดมผล
ชื่อย่อของวารสาร : อินฟอร์เมชั่น
Abbreviation Name: INFORMATION KKUL
ISSN : 0859-015X
E-ISSN :
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น 123 หมู่ 16 ถ.มิตรภาพ อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002
เจ้าของ : สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
จำนวนฉบับต่อปี : 2
Email : supin@kku.ac.th
Website : http://infojournal.kku.ac.th/
TCI กลุ่มที่ : 1
สาขาหลักของวารสาร : Social Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Arts and Humanities / Business, Management and Accounting / Social Sciences
หมายเหตุ :

ข้อมูล Citation และ Publication ของวารสาร

ข้อมูลของวารสาร
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Citation
11
4
5
27
12
9
10
7
1
0
Publication
12
16
15
17
15
13
14
13
12
4
Citation / Publication
0.92
0.25
0.33
1.59
0.8
0.69
0.71
0.54
0.08
0