รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : เชียงรายเวชสาร
Total Citations : 60
Total Publications : 167
Journal Name : Chiangrai Medical Journal
ชื่อบรรณาธิการ : นพ.วัฒนา วงศ์เทพเตียน และ ภญ.สุภารัตน์ วัฒนสมบัติ
ชื่อย่อของวารสาร : เชียงรายเวชสาร
Abbreviation Name: CMJ
ISSN : 1906-649X
E-ISSN :
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : งานวิจัยเพื่อการพัฒนาและการจัดการความรู้ อาคารอุบัติเหตุและฉุกเฉิน ชั้น 12 เลขที่ 1039 ถนนสถานพยาบาล ตำบลรอบเวียง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57000
เจ้าของ : โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ / Chiangrai Prachanukroh Hospital
จำนวนฉบับต่อปี : 2
Email : Crmj.crh@gmail.com
Website : https://www.tci-thaijo.org/index.php/crmjournal/index
TCI กลุ่มที่ : 2
สาขาหลักของวารสาร : Health Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Medicine / Nursing / Health Professions
หมายเหตุ :

ข้อมูล Citation และ Publication ของวารสาร

ข้อมูลของวารสาร
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Citation
10
16
3
3
3
5
9
1
6
0
Publication
0
19
25
30
28
0
26
39
0
0
Citation / Publication
0
0.84
0.12
0.1
0.11
0
0.35
0.03
0
0