รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : เชียงใหม่สัตวแพทยสาร
Total Citations : 86
Total Publications : 243
Journal Name : Chiang Mai Veterinary Journal
ชื่อบรรณาธิการ : Assoc.Prof.Dr. Korakot Nganvongpanit
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name:
ISSN : 1685-9502
E-ISSN : 2465-4604
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : กองบรรณาธิการ เชียงใหม่สัตวแพทยสาร คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ถนนเลียบคลองชลประทาน ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50100
เจ้าของ : คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ / Faculty of Veterinary Medicine, ChiangMai Universitity
จำนวนฉบับต่อปี : 3
Email : cmuvetj@gmail.com
Website :
TCI กลุ่มที่ : none
สาขาหลักของวารสาร :
สาขาย่อยของวารสาร :
หมายเหตุ : Currently known as: E-ISSN : 2629-9968, Veterinary Integrative Sciences (Vol.16 No.2 2018 - present).

ข้อมูล Citation และ Publication ของวารสาร

ข้อมูลของวารสาร
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Citation
1
1
6
2
0
0
3
0
0
0
Publication
21
16
24
19
15
10
20
8
0
0
Citation / Publication
0.05
0.06
0.25
0.11
0
0
0.15
0
0
0