รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : เชียงใหม่เวชสาร
Total Citations : 271
Total Publications : 257
Journal Name : Chiang Mai Medical Journal
ชื่อบรรณาธิการ : ศ.พญ.สมสงวน อัษญคุณ
ชื่อย่อของวารสาร : เชียงใหม่เวชสาร
Abbreviation Name: Chiang Mai Med J
ISSN : 0125-5983
E-ISSN : 2651-2025
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : สำนักงานเชียงใหม่เวชสาร หน่วยวารสารวิชาการชั้น 1 อาคารเรียนรวมคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ถนนห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
เจ้าของ : คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ / Faculty of Medicine, Chiang Mai University
จำนวนฉบับต่อปี : 4
Email : cmmj@cmu.ac.th
Website : https://www.tci-thaijo.org/index.php/CMMJ-MedCMJ
TCI กลุ่มที่ : 1
สาขาหลักของวารสาร : Health Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Medicine / Nursing / Health Professions
หมายเหตุ :
 • เริ่มใช้ชื่อวารสารภาษาอังกฤษใหม่ ตั้งแต่ปีที่ 46 ฉบับที่ 1 มีนาคม 2550 (Vol.46 No.1 March 2007) เป็นต้นไป
 • ชื่อวารสารภาษาอังกฤษ (เดิม) คือ Chiang Mai Medical Bulletin

 • ข้อมูล Citation และ Publication ของวารสาร

  ข้อมูลของวารสาร
  2011
  2012
  2013
  2014
  2015
  2016
  2017
  2018
  2019
  2020
  Citation
  2
  3
  0
  2
  1
  1
  1
  0
  0
  0
  Publication
  14
  18
  12
  24
  24
  28
  24
  24
  2
  0
  Citation / Publication
  0.14
  0.17
  0
  0.08
  0.04
  0.04
  0.04
  0
  0
  0