รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : เวชบันทึกศิริราช
Total Citations : 82
Total Publications : 131
Journal Name : Siriraj Medical Bulletin
ชื่อบรรณาธิการ : ศ.นพ.ธวัชชัย อัครวิพุธ
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name: Siriraj Med Bull
ISSN : 1906-1552
E-ISSN : 2697-4436
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 (SiMR) ชั้น 2 ห้อง 207 คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล เขตบางกอกน้อย กทม. 10700
เจ้าของ : คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล / Faculty of Medicine Siriraj Hospital, Mahidol University
จำนวนฉบับต่อปี : 3
Email : sijournal@mahidol.ac.th
Website : https://www.tci-thaijo.org/index.php/simedbull/index
TCI กลุ่มที่ : 2
สาขาหลักของวารสาร : Health Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Medicine / Nursing / Health Professions
หมายเหตุ :

ข้อมูล Citation และ Publication ของวารสาร

ข้อมูลของวารสาร
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Citation
5
5
3
3
16
5
14
3
4
0
Publication
0
0
10
11
14
28
29
30
9
0
Citation / Publication
0
0
0.3
0.27
1.14
0.18
0.48
0.1
0.44
0