รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร :
Journal Name : KMITL Science and Technology Journal
ชื่อบรรณาธิการ : Dusanee Thanaboripat
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name:
ISSN : 1905-2367
E-ISSN :
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : Faculty of Science, King Monkut's Institute of Technology Ladkrabang, Chalongkrung Road, Ladkrabang Bangkok, 10520
เจ้าของ : King Monkut's Institute of Technology Ladkrabang
จำนวนฉบับต่อปี : 2
Email : ktdusane@hotmail.com
Website :
TCI กลุ่มที่ : none
สาขาหลักของวารสาร :
สาขาย่อยของวารสาร :
หมายเหตุ :
  • Continued as eISSN: 2586-9396