รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : เอเชียพิจาร
Total Citations : 0
Total Publications : 34
Journal Name : Asia Critique
ชื่อบรรณาธิการ : ผศ.ดร.นิพนธ์ โซะเฮง
ชื่อย่อของวารสาร : เอเชียพิจาร
Abbreviation Name:
ISSN : 2351-0641
E-ISSN :
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง 2086 ถนน รามคำแหง แขวง หัวหมาก เขต บางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240
เจ้าของ : คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง / Faculty of Political Science, Ramkhamhaeng University
จำนวนฉบับต่อปี : 2
Email : musa1234@yahoo.com,asianstudies.ru@gmail.com
Website : http://www.asiajournal.ru.ac.th/
TCI กลุ่มที่ : 3
สาขาหลักของวารสาร : Social Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Arts and Humanities / Economics, Econometrics and Finance / Social Sciences
หมายเหตุ :

ข้อมูล Citation และ Publication ของวารสาร

ข้อมูลของวารสาร
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Citation
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Publication
0
0
0
0
0
7
13
14
0
0
Citation / Publication
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0