รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : ไทยเภสัชศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ
Journal Name : Thai Pharmaceutical and Health Science Journal
ชื่อบรรณาธิการ : Asst. Prof. Dr.Charoen Treesak
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name: TPHSJ
ISSN : 1905-3460
E-ISSN : 2672-9687
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 63 ม. 7 ถ.รังสิต-นครนายก ต.องครักษ์ อ.องครักษ์ จ.นครนายก 26120
เจ้าของ : คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ / Faculty of Pharmacy, Srinakharinwirot University
จำนวนฉบับต่อปี : 4
Email : jpharmswu@gmail.com
Website : http://ejournals.swu.ac.th/index.php/pharm/index
TCI กลุ่มที่ : 1
สาขาหลักของวารสาร : Health Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Medicine / Nursing / Health Professions
หมายเหตุ :
  • Formerly known as pISSN: 0859-6255
  • Published Issue in This Journal Name Since Vol.1 No.1 (2006)