รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : ไทยเภสัชศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ
Total Citations : 363
Total Publications : 462
Journal Name : Thai Pharmaceutical and Health Science Journal
ชื่อบรรณาธิการ : Asst.Prof.Dr. Charoen Treesak
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name: TPHSJ
ISSN : 1905-3460
E-ISSN : 2672-9687
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 63 ม. 7 ถ.รังสิต-นครนายก ต.องครักษ์ อ.องครักษ์ จ.นครนายก 26120
เจ้าของ : คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ / Faculty of Pharmacy, Srinakharinwirot University
จำนวนฉบับต่อปี : 4
Email : jpharmswu@gmail.com
Website : http://ejournals.swu.ac.th/index.php/pharm/index
TCI กลุ่มที่ : 1
สาขาหลักของวารสาร : Health Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Medicine / Nursing / Health Professions
หมายเหตุ : Formerly known as: ISSN : 0859-6255, ศรีนครินทรวิโรฒเภสัชสาร | Srinakharinwirot Journal of Pharmaceutical Sciences

ข้อมูล Citation และ Publication ของวารสาร

ข้อมูลของวารสาร
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Citation
31
38
19
40
7
4
5
0
0
0
Publication
40
29
24
30
25
21
24
24
0
0
Citation / Publication
0.78
1.31
0.79
1.33
0.28
0.19
0.21
0
0
0