รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : ไทยเภสัชศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ
Total Citations : 315
Total Publications : 475
Journal Name : Thai Pharmaceutical and Health Science Journal
ชื่อบรรณาธิการ : Asst.Prof.Dr. Charoen Treesak
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name: TPHSJ
ISSN : 1905-3460
E-ISSN : 2672-9687
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 63 ม. 7 ถ.รังสิต-นครนายก ต.องครักษ์ อ.องครักษ์ จ.นครนายก 26120
เจ้าของ : คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ / Faculty of Pharmacy, Srinakharinwirot University
จำนวนฉบับต่อปี : 4
โทรศัพท์ : 0-3739-5094-5, 0-2664-1000 ต่อ 1522, 0-2649-5049 (บรรณาธิการ)
Email : jpharmswu@gmail.com
Website : http://ejournals.swu.ac.th/index.php/pharm/index
TCI กลุ่มที่ : 1
สาขาหลักของวารสาร : Health Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Medicine / Nursing / Health Professions
หมายเหตุ : Start using this print ISSN and journal name since Vol.1 No.1 2006.

ข้อมูล Citation และ Publication ของวารสาร

ข้อมูลของวารสาร
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Citation
28
33
13
34
3
3
0
0
0
0
Publication
40
29
24
30
25
21
24
37
0
0
Citation / Publication
0.7
1.14
0.54
1.13
0.12
0.14
0
0
0
0