รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร :
Journal Name : KMITL Science Journal
ชื่อบรรณาธิการ :
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name:
ISSN : 1685-2044
E-ISSN :
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : Faculty of Science, King Monkuts Institute of Technology LadkrabangChalongkrung Road, Ladkrabang, Bangkok, Thailand 10520, Tel. 0-2326-9982-4 ext. 210, Fax. 0-2326-9981
เจ้าของ : Faculty of Science, King Monkuts Institute of Technology Ladkrabang
จำนวนฉบับต่อปี : 2
Email :
Website :
TCI กลุ่มที่ : none
สาขาหลักของวารสาร :
สาขาย่อยของวารสาร :
หมายเหตุ : หยุดตีพิมพ์