รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร :
Journal Name : Kasetsart University Fisheries Research Bulletin
ชื่อบรรณาธิการ : ศ.ดร.อุทัยรัตน์ ณ นคร
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name:
ISSN : 0125-796X
E-ISSN :
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : Boon Indrambarya Building, Faculty of Fisheries, Kasetsart University, Bangkhen Campus, Bangkok, 10900
เจ้าของ : Faculty of Fisheries, Kasetsart University
จำนวนฉบับต่อปี : 3
Email : j.fish.env@ku.ac.th
Website :
TCI กลุ่มที่ : none
สาขาหลักของวารสาร :
สาขาย่อยของวารสาร :
หมายเหตุ : Currently known as: ISSN: 2630-0702, E-ISSN: 2630-0826, Journal of Fisheries and Environment (Vol.41 No.1 2017 - present)