รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร :
Journal Name : Language Institute Journal
ชื่อบรรณาธิการ :
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name:
ISSN : 1905-7326
E-ISSN :
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ :
เจ้าของ : Language Institute, Thammasat University
จำนวนฉบับต่อปี : 2
Email :
Website :
TCI กลุ่มที่ : none
สาขาหลักของวารสาร :
สาขาย่อยของวารสาร :
หมายเหตุ : Currently known as: ISSN : 2630-0672, E-ISSN : 2672-9431, LEARN Journal: Language Education and Acquisition Research Network (Vol.6 No.1 2013 - present).