รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร :
Journal Name : LEARN Journal: Language Education and Acquisition Research Network
ชื่อบรรณาธิการ : Supakorn Phoocharoensil
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name: learn
ISSN : 2630-0672
E-ISSN : 2672-9431
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : Language Institute, Thammasat University, Tha Prachan Campus, 2 Prachan Road, Bangkok 10200
เจ้าของ : Language Institute, Thammasat University
จำนวนฉบับต่อปี : 2
Email : learnjournal@gmail.com
Website : https://so04.tci-thaijo.org/index.php/LEARN
TCI กลุ่มที่ : 1
สาขาหลักของวารสาร : Social Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Arts and Humanities
หมายเหตุ :
  • Formerly known as pISSN: 1905-7326
  • Published Issue in This Journal Name Since Vol.6 No.1 (2013)