รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร :
Total Citations : 4
Total Publications : 150
Journal Name : LEARN Journal: Language Education and Acquisition Research Network
ชื่อบรรณาธิการ : Supakorn Phoocharoensil
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name: learn
ISSN : 2630-0672
E-ISSN : 2672-9431
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : Language Institute, Thammasat University, Tha Prachan Campus, 2 Prachan Road, Bangkok 10200
เจ้าของ : Language Institute, Thammasat University
จำนวนฉบับต่อปี : 2
Email : learnjournal@gmail.com
Website : https://www.tci-thaijo.org/index.php/learn
TCI กลุ่มที่ : 1
สาขาหลักของวารสาร : Social Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Arts and Humanities
หมายเหตุ : Formerly known as: ISSN : 1905-7326, Language Institute Journal

ข้อมูล Citation และ Publication ของวารสาร

ข้อมูลของวารสาร
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Citation
0
2
1
1
0
0
0
0
0
0
Publication
0
0
12
25
16
24
23
32
18
0
Citation / Publication
0
0
0.08
0.04
0
0
0
0
0
0