รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร :
Total Citations : 229
Total Publications : 431
Journal Name : Maejo International Journal of Science and Technology
ชื่อบรรณาธิการ : Duang Buddhasukh
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name: Maejo Int. J. Sci. Technol.
ISSN : 1905-7873
E-ISSN :
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : Maejo International Journal of Science and Technology Editorial Office, 1st floor, Orchid Building, Maejo University, San Sai, Chiang Mai 50290
เจ้าของ : Maejo University
จำนวนฉบับต่อปี : 3
Email : duang_bud@hotmail.com
Website : http://www.mijst.mju.ac.th/
TCI กลุ่มที่ : 1
สาขาหลักของวารสาร : Life Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Agricultural and Biological Sciences / Chemistry / Engineering
หมายเหตุ :

ข้อมูล Citation และ Publication ของวารสาร

ข้อมูลของวารสาร
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Citation
20
26
25
4
7
3
1
3
0
0
Publication
36
39
47
31
33
31
27
23
18
0
Citation / Publication
0.56
0.67
0.53
0.13
0.21
0.1
0.04
0.13
0
0