รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร :
Journal Name : Maejo International Journal of Science and Technology
ชื่อบรรณาธิการ : Duang Buddhasukh
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name: Maejo Int. J. Sci. Technol.
ISSN : 1905-7873
E-ISSN :
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : Maejo International Journal of Science and Technology Editorial Office, 1st floor, Orchid Building, Maejo University, San Sai, Chiang Mai 50290
เจ้าของ : Maejo University
จำนวนฉบับต่อปี : 3
Email : duang_bud@hotmail.com
Website : http://www.mijst.mju.ac.th/
TCI กลุ่มที่ : 1
สาขาหลักของวารสาร : Life Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Agricultural and Biological Sciences / Chemistry / Engineering
หมายเหตุ :