รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร :
Total Citations : 66
Total Publications : 382
Journal Name : MANUSYA, Journal of Humanities
ชื่อบรรณาธิการ : Amara Prasithrathsint
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name: MANUSYA
ISSN : 0859-9920
E-ISSN : 2673-0103
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : Room 1332 Boromrajakumari Building, Chulalongkorn University, Bangkok, 10330
เจ้าของ : Chulalongkorn University
จำนวนฉบับต่อปี : 3
Email : manusyajournal@gmail.com
Website : http://www.arts.chula.ac.th/~manusya/journal/index.php/manusya
TCI กลุ่มที่ : 1
สาขาหลักของวารสาร : Social Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Arts and Humanities
หมายเหตุ :

ข้อมูล Citation และ Publication ของวารสาร

ข้อมูลของวารสาร
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Citation
7
1
0
4
1
0
0
0
0
0
Publication
18
12
11
19
16
16
16
12
15
0
Citation / Publication
0.39
0.08
0
0.21
0.06
0
0
0
0
0