รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร :
Journal Name : Mon-Khmer Studies: A Journal of Southeast Asian Languages and Cultures
ชื่อบรรณาธิการ :
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name:
ISSN : 0147-5207
E-ISSN :
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเพื่อพัฒนาชนบท มหาวิทยาลัยมหิดล ถนนพุทธมณฑล สาย 4 ศาลายา พุทธมณฑล นครปฐม 73170
เจ้าของ : สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเพื่อพัฒนาชนบท มหาวิทยาลัยมหิดล
จำนวนฉบับต่อปี : 1
Email : monkhmerj@gmail.com
Website : http://www.mksjournal.org/archives/mks/
TCI กลุ่มที่ : 3
สาขาหลักของวารสาร :
สาขาย่อยของวารสาร :
หมายเหตุ :