รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร :
Total Citations : 6
Total Publications : 134
Journal Name : Nakhara : Journal of Environmental Design and Planning
ชื่อบรรณาธิการ : Asst.Prof.Apiwat Ratanawaraha, Ph.D.
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name: NJEDP
ISSN : 2672-9016
E-ISSN : 2651-2416
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : Faculty of Architecture, Chulalongkorn University, 254 Phayathai Road, Pathumwan Bangkok 10330, Thailand
เจ้าของ : Faculty of Architecture, Chulalongkorn University
จำนวนฉบับต่อปี : 2
Email : pat.s@chula.ac.th
Website : https://www.tci-thaijo.org/index.php/nakhara/
TCI กลุ่มที่ : 1
สาขาหลักของวารสาร : Social Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Arts and Humanities / Environmental Science / Social Sciences
หมายเหตุ :

ข้อมูล Citation และ Publication ของวารสาร

ข้อมูลของวารสาร
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Citation
0
2
0
0
0
0
0
0
0
0
Publication
10
12
11
11
10
14
7
20
0
0
Citation / Publication
0
0.17
0
0
0
0
0
0
0
0