รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร :
Journal Name : Outbreak, Surveillance and Investigation Reports
ชื่อบรรณาธิการ : Dr. Chuleeporn Jiraphongsa
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name: OSIR
ISSN :
E-ISSN : 2286-8933
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : Field Epidemiology Training Program, Bureau of Epidemiology, Department of Disease Control, Ministry of Public Health, Tiwanond Road, Muang district, Nonthaburi 11000, Thailand
เจ้าของ : สำนักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข / Bureau Of Epidemiology, National Trustworthy and Competent Authority in Epidemiological Surveillance and Investigation
จำนวนฉบับต่อปี : 4
Email : jiraphongsa@gmail.com, osireditor@osirjournal.net
Website :
TCI กลุ่มที่ : none
สาขาหลักของวารสาร :
สาขาย่อยของวารสาร : Medicine / Veterinary
หมายเหตุ : Currently known as: E-ISSN : 2651-1061, Outbreak, Surveillance, Investigation & Response (Vol.11 No.3 2018 - present)