รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร :
Journal Name : Pacific Rim International Journal of Nursing Research
ชื่อบรรณาธิการ : Dr.Somchit Hanucharurnkul. RN
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name: Pacific Rim Int J Nurs Res
ISSN : 1906-8107
E-ISSN : 2586-8373
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ :
 • Thailand Nursing and Midwifery Council, Nagarindrasri Building, Ministry of Public Health, Tiwanon Rd. Amphur Muang, Nonthaburi 11000
 • สำนักเลขาธิการสภาการพยาบาล อาคารนครินทรศรี ในบริเวณกระทรวงสาธารณสุข ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
 • เจ้าของ : Thailand Nursing and Midwifery Council
  จำนวนฉบับต่อปี : 4
  Email : somchit.han@mahidol.ac.th
  Website : https://he02.tci-thaijo.org/index.php/PRIJNR
  TCI กลุ่มที่ : 1
  สาขาหลักของวารสาร : Health Sciences
  สาขาย่อยของวารสาร : Nursing / Health Professions
  หมายเหตุ :
 • Formerly known as pISSN: 0859-7685
 • Published Issue in This Journal Name Since Vol.14 No.1 (2010)