รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร :
Journal Name : Pharmaceutical Sciences Asia
ชื่อบรรณาธิการ : Mullika T. Chomnawang
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name: Pharm Sci Asia; PSA
ISSN : 2586-8195
E-ISSN : 2586-8470
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : สำนักงานวารสารเภสัชศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 447 ถนนศรีอยุธยา เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
เจ้าของ : คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล / Faculty of pharmacy, Mahidol University
จำนวนฉบับต่อปี : 4
Email : mullika.tra@mahidol.ac.th
Website : https://pharmacy.mahidol.ac.th/journal/
TCI กลุ่มที่ : 1
สาขาหลักของวารสาร : Life Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Medicine / Pharmacology, Toxicology and Pharmaceutics / Health Professions
หมายเหตุ : Formerly known as: ISSN : 0125-1570, วารสารเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล | Mahidol University Journal of Pharmaceutical Sciences