รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร :
Total Citations : 57
Total Publications : 46
Journal Name : Phuket Marine Biological Center Research Bulletin
ชื่อบรรณาธิการ : Kongkiat Kittiwattanawong
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name:
ISSN : 0858-1088
E-ISSN :
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : Phuket Marine Biological Center P.O. Box 60, Phuket 83000, Thailand
เจ้าของ : Phuket Marine Biological Center
จำนวนฉบับต่อปี : 1
Email : pmbcbulletin@gmail.com
Website : https://www.dmcr.go.th/miniprojects/39/16623
TCI กลุ่มที่ : 1
สาขาหลักของวารสาร : Life Sciences
สาขาย่อยของวารสาร :
หมายเหตุ :

ข้อมูล Citation และ Publication ของวารสาร

ข้อมูลของวารสาร
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Citation
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
Publication
4
13
6
0
0
0
0
5
0
0
Citation / Publication
1
0.31
0
0
0
0
0
0
0
0