รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร :
Journal Name : Phuket Marine Biological Center Research Bulletin
ชื่อบรรณาธิการ : Kongkiat Kittiwattanawong
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name:
ISSN : 0858-1088
E-ISSN :
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : Phuket Marine Biological Center P.O. Box 60, Phuket 83000, Thailand
เจ้าของ : Phuket Marine Biological Center
จำนวนฉบับต่อปี : 1
Email : pmbcbulletin@gmail.com
Website : https://km.dmcr.go.th/c_266
TCI กลุ่มที่ : 1
สาขาหลักของวารสาร : Life Sciences
สาขาย่อยของวารสาร :
หมายเหตุ :