รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร :
Journal Name : Prajna Vihara : Journal of Philosophy and Religion
ชื่อบรรณาธิการ : John Thomas Giordano
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name: Prajna Vihara
ISSN : 1513-6442
E-ISSN :
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : Editor, Prajna Vihara, Graduate School ofHuman Sciences, Assumption University ,ABAC, Ram Khamhaeng 24 Rd., Hua Mak, Bang Kapi, Bangkok 10240, Thailand
เจ้าของ : Graduate School of Philosophy and Religion, Assumption University
จำนวนฉบับต่อปี : 2
Email : jgiordano@au.edu
Website : http://www.assumptionjournal.au.edu/index.php/PrajnaVihara
TCI กลุ่มที่ : 2
สาขาหลักของวารสาร : Social Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Arts and Humanities / Social Sciences
หมายเหตุ :