แจ้งเปลี่ยนแปลงที่อยู่การจัดส่งตัวเล่มวารสารสำหรับวารสารด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

 ทางศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (Thai Journal Citation Index-TCI) ขอแจ้งเปลี่ยนแปลงที่อยู่การจัดส่งตัวเล่มวารสารสำหรับวารสารด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ดังนี้ 

 

ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย
ห้องสมุดป๋วย อึ๊งภากรณ์ (คณะเศรษฐศาสตร์ฯ ชั้น 3) 
เลขที่ 2 ถนนพระจันทร์ แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200
โทร. 0-2613-3549
Email : tci.thai@gmail.com

          สำหรับการแจ้งข้อมูลทั่วไปวารสาร เช่น เปลี่ยนบรรณาธิการวารสาร, ข้อมูลการติดต่อวารสาร, เปลี่ยนกำหนดออกวารสาร เป็นต้น กรุณาส่งมายัง : ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย คณะพลังงานสิ่งแวดล้อมและวัสดุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 126 ถนนประชาอุทิศ แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร 10140 
โทร/โทรสาร : 0-2470-8647 
Email : tci.thai@gmail.com