Home » Activities » Submit ABAC Journal เข้าสู่ฐานข้อมูล Scopus

Submit ABAC Journal เข้าสู่ฐานข้อมูล Scopus

         เมื่อช่วงบ่าย เวลา 13.00-15.00 น. วันอังคารที่ 30 มกราคม 2561 ศ.ดร.ณรงค์ฤทธิ์ สมบัติสมภพ, หัวหน้าศูนย์ TCI ได้เรียนเชิญ ดร.อัปสร มีสิงห์ บรรณาธิการวารสารและกองบรรณาธิการวารสาร ABAC Journal ของมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ เพื่อ submit วารสารเข้าสู่ฐานข้อมูล Scopus และมีกองบรรณาธิการจากวารสาร Suranaree Journal of Science and Technology เข้าร่วมสังเกตุการณ์ในการ submit ครั้งนี้ด้วย โดยโครงการนี้มีเป้าหมายที่จะผลักดันวารสารไทยและวารสารในประเทศ ASEAN จำนวน 40 วารสาร เข้ารับการบรรจุในฐานข้อมูล Scopus ในช่วงเวลา 3 ปี โดยใช้เวลาในการประเมินที่รวดเร็วกว่าขั้นตอนปกติ

ภาพกิจกรรม

ท่านสามารถรับชมภาพเพิ่มเติมได้ที่ :