หัวข้อการประชุม

วันที่

สถานที่

จำนวนผู้เข้าร่วม

9)การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การนำวารสารเข้าสู่ระบบวารสารอิเล็กทรอนิกส์ ThaiJO รุ่นที่ 2 (Thai Journals Online System)

26 – 27 เม.ย. 2555

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

23 คน

8)การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การนำวารสารเข้าสู่ระบบวารสารอิเล็กทรอนิกส์ ThaiJO รุ่นที่ 1 ครั้งที่ 3 (Thai Journals Online System)

21 – 22 มี.ค. 2555

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

17 คน

7)การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การนำวารสารเข้าสู่ระบบวารสารอิเล็กทรอนิกส์ ThaiJO รุ่นที่ 1 ครั้งที่ 2 (Thai Journals Online System)

5 – 6 มี.ค. 2555

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

24 คน

6)การประชุมเพื่อชี้แจงขั้นตอนการนําวารสารเข้าสู่ฐานข้อมูล SCOPUS ผ่านศูนย์ TCI รุ่นที่ 1

7 ก.ย. 2554

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

21 คน

5)การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การนำวารสารไทยเข้าสู่ระบบวารสารอิเล็กทรอนิกส์ Tha Journal Online System (ThaiJO System)” ครั้งที่ 1

6 ก.ย. 2554

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

39 คน

4)การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการวัดคุณภาพผลงานวิจัย การจัดอันดับหน่วยงาน การใช้ค่า ISI Impact Factors, h-index และการใช้โปรแกรม EndNote รุ่นที่ 7-8

21-22 พ.ค. 2552

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต

120 คน

3)การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการวัดคุณภาพผลงานวิจัย การจัดอันดับหน่วยงาน การใช้ค่า ISI Impact Factors, h-index และการใช้โปรแกรม EndNote รุ่นที่ 5-6

25-26 ต.ค. และ 1-2 พ.ย. 2550

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต

120 คน

2)การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการวัดคุณภาพผลงานวิจัย การจัดอันดับหน่วยงาน การใช้ค่า ISI Impact Factors, h-index และการใช้โปรแกรม EndNote รุ่นที่ 3-4

29-30 ส.ค. 2549

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

74 คน

1)การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการวัดคุณภาพผลงานวิจัย การจัดอันดับหน่วยงาน การใช้ค่า ISI Impact Factors, h-index และการใช้โปรแกรม EndNote รุ่นที่ 1-2

6 และ 20 ก.พ. 2548

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

61 คน