รายงานการประชุม TCI ประจำปี พ.ศ. 2555

        รายงานการประชุม TCI ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2555     (9 ม.ค. 55)