รายละเอียดการคำนวณค่า Impactor ของวารสาร
รายละเอียดการคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของวารสาร
วิทยาสารทันตแพทยศาสตร์ / Journal of the Dental Association of Thailand
 
รายละเอียดการคำนวณ
    จำนวนบทความ ถูกอ้างอิงปี 2553
issn ชื่อวารสาร ปี 2553 ปี2552 ปี2551 บทความปี
2553
บทความปี
2552
บทความปี
2551
0045-9917 วิทยาสารทันตแพทยศาสตร์ / Journal of the Dental Association of Thailand 16 20 27 0 1 4

การคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของปี 2553

จำนวนครั้งที่บทความปี 2551 และ 2552 ถูกอ้างอิงในปี 2553 = 4 + 1 = 5

จำนวนบทความที่ตีพิมพ์ในปี 2551 และ 2552 = 27 + 20 = 47

Thai Journal Impact Factors = 5 / 47 = 0.106