รายละเอียดการคำนวณค่า Impactor ของวารสาร
รายละเอียดการคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของวารสาร
Kasetsart Journal (Natural Science) / Kasetsart Journal (Natural Science)
 
รายละเอียดการคำนวณ
    จำนวนบทความ ถูกอ้างอิงปี 2553
issn ชื่อวารสาร ปี 2553 ปี2552 ปี2551 บทความปี
2553
บทความปี
2552
บทความปี
2551
0075-5192 Kasetsart Journal (Natural Science) / Kasetsart Journal (Natural Science) 130 150 87 2 5 7

การคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของปี 2553

จำนวนครั้งที่บทความปี 2551 และ 2552 ถูกอ้างอิงในปี 2553 = 7 + 5 = 12

จำนวนบทความที่ตีพิมพ์ในปี 2551 และ 2552 = 87 + 150 = 237

Thai Journal Impact Factors = 12 / 237 = 0.051